W celu prawidłowego zaprojektowania sprawnej instalacji nawadniającej musimy znać podstawowe parametry źródła wody: wydatek, ciśnienie (statyczne, dynamiczne). Aby zmierzyć rzeczywistą wydajność źródła należy wykonać pomiar czasu w jakim będzie napełniał się nasz jakiś wybrany zbiornik. Najlepszym naczyniem jest wiadro, tylko musimy znać jego objętość.

        Przykład:
     Mamy wiaderko o pojemności 10 litrów i napełniamy je wodą z naszego badanego źródła w ciągu 12 sekund. Korzystamy z następującego wzoru: 


       Pojemność wiaderka
     - A Czas w jakim napełniono wiaderko
     - B Wydajność źródła wody w m3/h
     - C (A/B) x 3,6 = C (m3/h)
  Kolejny parametr to ciśnienie.
Jednostką ciśnienia jest bar lub atmosfera techniczna (1bar=1,02at, 1at=0,981bar). Aby zmierzyć ciśnienie potrzebny jest manometr, który należy przymocować do ujęcia wody. Aby pomiar był miarodajny wszystkie zawory na działce powinny być zamknięte. W naszym przypadku wyznacznikiem jest ciśnienie dynamiczne, które w przybliżeniu możemy obliczyć, jako wartość 0,75 ciśnienia statycznego.
Odpowiednie ciśnienie do działania systemu nawadniania w ogrodzie przydomowym to minimum 2,5 bar.
Następną ważną rzeczą jest odpowiedni dobór zraszaczy. Z uwagi na zróżnicowane wymiary i kształty powierzchni do podlania istnieje możliwość wyboru dysz do zraszaczy o różnych wydatkach i zasięgach nawadniania. Spośród wielu modeli zraszaczy wyróżnia się zraszacze statyczne oraz zraszacze obrotowe.
Dodatkowo zraszacze obrotowe dzielimy na zraszacze turbinowe i młoteczkowe. Podczas podlewania trzpień zraszacza wynurza się na określoną wysokość (od 5 cm do 30 cm) nad powierzchnię trawnika, a po zakończonej pracy chowa się z powrotem w zakopanej w gruncie obudowie z tworzywa sztucznego. W większości modeli zraszaczy istnieje możliwość regulacji zasięgu podlewania, a tym samym przepływu wody, nie tylko poprzez wymianę dyszy, ale także przez śruby regulacyjne.
Zraszacze w zależności od wybranego modelu lub dyszy mogą pracować jako pełno obrotowe 360° lub w wybranym sektorze. Zraszacze statyczne dodatkowo oprócz standardowego podlewania po okręgach posiadają możliwość montażu wkładek o polu podlewania w kształcie prostokąta, dzięki którym możliwe jest nawadnianie powierzchni trawiastych już o 1,2 m szerokości. Kolejnym rodzajem nawodnienia naszych roślin jest nawadnianie kropelkowe.
   System nawadniania kroplowego dzielimy na nawadnianie liniami kroplującymi, taśmami kroplującymi oraz kroplownikami indywidualnymi.
   Taśmy kroplujące posiadają emitery wszywane oraz cieńszą ściankę od linii kroplującej. Linie są wyposażone w kroplownik wtopiony w procesie produkcji bezpośrednio w ściankę, dzięki czemu emitery są mniej podatne na zapychanie i uszkodzenia mechaniczne. Taśmy kroplujące polecane są do stosowania w instalacjach nawadniania upraw sezonowych, gdzie trwałość materiału jest mniej istotna niż cena. Żywotność taśm ocenia się na ok. 2-5 lat w zależności od warunków atmosferycznych oraz stopnia nasłonecznienia, uszkodzeń mechanicznych i szkodników.
Trwałość linii uwarunkowana jest stopniem zażelazienia wody- w przypadku, gdy stężenie żelaza jest nieduże może być to nawet kilkadziesiąt lat.

     

       

 

 


Nawadnianie